فروشگاه تامین تجهیزات،وارد شوید
ثبت نام کنید

نکات مربوط به سایزینگ کابل برق
۱۳۹۷/۰۵/۱۷

نکات مربوط به سایزینگ کابل برق

انتخاب سایز کابل یک عامل بسیار مهم برای کارکرد صحیح هر مدار برقی می باشد. اگر سایز کابل کم تر از حد مجاز انتخاب شود، می تواند باعث کارکرد ناصحیح مدار شود، افت ولتاژ بیش از حد مجاز در مدار رخ دهد و در موارد وخیم حتی می تواند باعث بالا رفتن دمای کابل و ذوب شدن عایق آن شود. همچنین اگر سایز کابل بیش از حد مجاز انتخاب شود، مسلما هزینه پروژه بالا رفته و همچنین کابل کشی سخت تر می شود.

در این جا با نکاتی که باید در سایزینگ کابل در نظر بگیریم که به مشکل بر نخوریم آشنا می شویم.

سایزینگ کابل MV

 1. به دست آوردن جریان دیماند بار
 2. به دست آوردن ضریب اصلاح جریان کابل و تعیین سطح مفطع کابل بر حسب جریان
 3. کنترل سطح مقطع کابل بر اساس اتصتا کوتاه
 4. کنترل سطح مقطع کابل بر اساس افت ولتاژ

مرحله دوم می توان به دو بخش کلی تقسیم کرد.

اگر کابل در هوا باشد باید ضریب اصلاح دمای هوا و ضریب اصلاح همجواری در نظر گرفته شود.

اگر کابل در زمین باشد باید ضریب اصلاح دمای خاک، ضریب اصلاح همجواری، ضریب اصلاح مقاومت حرارتی خاک . ضریب اصلاح عمق نصب کابل در زمین اعمال شود.

 

سایزینگ کابل LV

 1. به دست آوردن جریان دیماند بار
 2. تعیین سایز کلید یا فیوز حفاظتی و تعیین ستینگ کلید در صورت امکان
 3. به دست آوردن ضریب اصلاح جریان کابل و تعیین سطح مفطع کابل بر حسب جریان
 4. بررسی افت ولتاژ کابل
 5. بررسی افت ولتاژ استارتینگ فقط برای موتورها
 6. بررسی سایز کابل بر اساس اتصال کوتاه
 7. بررسی برقرار بودن شرایط حفاظت اضافه بار کابل توسط تجهیز حفاظتی (فیوز یا کلید)

 

بررسی افت ولتاژ کابل برای سایزینگ کابل

افت ولتاژ مجاز در شبکه برق چقدر است؟ اگر انشعاب از نوع LV باشد، افت ولتاژ مجاز برای روشنایی 3% و برای موتوری 5% می باشد. اگر انشعاب MV باشد، از ترانس تا تابلوی ورودی 5% افت مجاز است و از تابلو به بعد 8 تا 10% مجاز است.

همچنین افت ولتاژ DC مجاز کلا 1% است و افت ولتاژ استارت موتور نهایتا 15% مجاز است.

روابط حاکم بر افت ولتاژ در سیستم سه فاز به صورت زیر است.

افت ولتاژ سه فاز

روابط حاکم بر افت ولتاژ در سیستم تک فاز به صورت زیر است.

افت ولتاژ تک فاز

روابط حاکم بر افت ولتاژ در سیستم DC به صورت زیر است.

افت ولتاژ DC

که در آن R’ و X’ رزیستانس و راکتانس کابل برای سطح مقطع مورد نظر هستند و از کاتالوگ کابل به دست می آیند.

 

بررسی اتصال کوتاه برای سایزینگ کابل

وقتی اتصال کوتاه رخ می دهد، عایق کابل باید توانایی تحمل آن را داشته باشد. یعنی در این حین که هادی کابل به شدت داغ می شود، عایق باید بتواند شرایط را تحمل کند.

رابطه اتصال کوتاه برای سایزینگ کابل به صورت زیر است.

رابطه اتصال کوتاه

که در آن Smin حداقل سطح مقطع کابل در برابر اتصال کوتاه سه فاز متقارن است. I”k جریان rms اتصال کوتاه سه فاز متقارن است. K برای کابل های با عایق PVC برابر با 115 و برای کابل با عایق XLPE برابر با 143 می باشد و t زمان پاک سازی خط است.